Klanjac

Klanjac d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge

Škropeti 25n, 52423 Karojba

OIB: 04316144679

Upisano u Trgovački sud u Rijeci - stalna služba u Pazinu pod br. 130030992; temeljni kapital: 850.900,00 kuna uplaćen u cijelosti; Član uprave: Ivan Klanjac

CENTRALA: 052 535 694

TRGOVINA: 052 535 583

FAX: 052 535 586


Za sva generalna pitanja:

e-mail: ured@klanjac.hr

Ukoliko imate pitanja vezana za drvenu stolariju:

e-mail: ivan.klanjac@klanjac.hr

Ukoliko imate pitanja vezana za boje i lakove:

e-mail: ivan.klanjac@pu.t-com.hr

Ukoliko imate pitanja vezana za servis za čišćenje:

e-mail: servis@klanjac.hr